TERMENI ȘI CONDIȚII DE ACCES LA SERVICIILE OFERITE DE PLATFORMA MENSTUFF

(varianta valabilă la data de 10.11.2020)

Termenii și condițiile de acces la platforma MENSTUFF reglementează raporturile contractuale dintre Utilizator (definit mai jos) și MENSTUFF EDUCATION S.R.L., încheiate în vederea furnizării de Bunuri și Servicii pe Platforma MENSTUFF.

 1. DEFINIȚII

Toți termenii scriși cu majuscule în cuprinsul acordului de acces vor avea înțelesul de mai jos:

Produs

Acord

Act adițional

Pachetul de Servicii oferite Utilizatorului de către Menstuff prin intermediul Platformei Menstuff.

Termenii și condițiile de acces la Bunurile și/sau Serviciile oferite de platforma Menstuff în varianta valabilă la data indicată în titlu, Anexele la acestea, precum și orice altă modificare subsecventă a prevederilor acestora. Pentru scopul acestui Acord, Termenii de utilizare vor include și informările privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și orice alte notificări impuse de către legislația aplicabilă în beneficiul Utilizatorilor;

Acordul de voințe ce poate exista între Părți, ce va constitui parte integrantă a prezentului Acord, în măsura în care se modifică orice prevederi substanțiale ale prezentului Acord;

Anexe

Bunuri

Comandă

Comentariu

Cont

Conținut

Date de autentificare

Date de identificare

 •  

Următoarele anexe constituie parte integrantă din Acord:

 • Anexa 1 – Tipurile de Plata a produselor și Prețul acestora;

 • Anexa 2 – Politica de protecție a datelor cu caracter personal;

Bunurile ce pot fi comercializate prin intermediul Platformei Menstuff și care sunt enumerate într-o listă neexhaustivă în cadrul art. 2.5 al prezentului Acord;

Un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Menstuff și Utilizator prin care Cumparatorul transmite Menstuff, prin intermediul Platformei Menstuff, intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii;

Apreciere exprimată în scris pe Platforma Menstuff de către un Utilizator, postat în conformitate cu ordinea publică și bunele moravuri, astfel încât să nu lezeze libertatea, integritatea, onoarea etc. niciunui alt Utilizator;

Secțiunea de pe Platforma Menstuff formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Utilizatorului logarea pe Platforma Menstuff și care conține Datele de identificare ale Utilizatorului;

Orice informație disponibilă pe Platforma Menstuff ce poate fi vizitată, vizualizată sau accesată prin utilizarea unui echipament electronic;

E-mail-ul și parola cu care Utilizatorul se logheză în Contul creat pe Platforma Menstuff;

Informațiile cerute de Menstuff la crearea Contului pe Platforma Menstuff, care pot consta în, dar fără a se limita la: nume, prenume, data nașterii, domiciliu, reședință, naționalitate, e-mail etc., precum și datele la care Utilizatorul îi acordă acces Menstuff prin înregistrarea pe Platforma Menstuff prin intermediul platformelor Facebook, respectiv Google;

Drepturi de proprietate intelectuală

Menstuff

orice drept de autor, marcă, brevet, nume de domeniu, indicații geografice, secrete comerciale sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală protejate conform legislației aplicabile;

Menstuff Education S.R.L., societate cu răspundere limitată, având sediul în Municipiul Constanţa, B-dul I. C. Brătianu, Nr. 64, Bloc B1, Scara A, Parter, Apartament 4, Județ Constanţa, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J13/2762/2019, cod unic de înregistrare fiscală 41452615, operator unic al Platformei Menstuff;

Părți

Utilizatorul și Menstuff;

Platforma Menstuff

Platforma Thinkific

Preț

platforma tehnică disponibilă la adresa https://men-stuff.club/, deținută legal de Menstuff având ca scop oferirea de Servicii și/sau comercializarea de Bunuri, astfel cum acestea sunt definite în prezentul Acord;

platforma tehnică disponibilă la adresa https://www.thinkific.com prin intermediul căreia vor fi publicate cursurile în format video aferente produselor achiziționate prin intermediul Platformei Menstuff;

suma datorată Menstuff de către Utilizator, în schimbul asigurării Serviciilor integrate în Platforma Menstuff și/sau în schimbul achiziționării Bunurilor, conform prezentului Acord;

Procesator de plăți

Rating

un prestator autorizat de servicii procesare plăți;

modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator față de un produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare Bun putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele;

Servicii

Serviciile prestate de către Menstuff prin intermediul Platformei Menstuff în beneficiul Utilizatorului, ce se găsesc enumerate în art. 2.6 din prezentul Acord;

Utilizator

Vânzare

Orice persoană care se înregistrează pe Platforma Menstuff în vederea achiziționării de Bunuri și/sau Servicii, cu respectarea legislației naționale sau europene aplicabile, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat consimțământul cu privire la clauzele specifice prezentului Acord;

Contractul ce se încheie prin acordul de voință al Părților în ceea ce privește achiziționarea de către Utilizator a unui/unor Bun/Bunuri prin intermediul Platformei Menstuff;

Zi

zilele de luni până vineri inclusiv, cu excepția sărbătorilor legale stabilite de lege;

 1. OBIECTUL ȘI DURATA ACORDULUI

  1. Prezentul Acord se încheie în condițiile art. 3.1. și guvernează colaborarea dintre Părți în vederea furnizării tuturor Bunurilor și/sau Serviciilor integrate în Platforma Menstuff, în schimbul Prețului datorat către Menstuff;

  2. Acordul se completează cu Anexele atașate;

  3. Acordul este valabil pe durată nedeterminată, până la încetarea colaborării dintre Părți, prin una din modalitățile prevăzute în art. 15;

  4. Orice modificări sau completări aduse prezentului Acord de către Menstuff vor fi notificate prin e-mail Utilizatorului, cu 30 de zile calendaristice înainte de data efectivă a intrării lor în vigoare. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu modificările sau completările prefigurate, acesta va avea dreptul de a denunța unilateral Acordul, în condițiile art. 15. În cazul în care Utilizatorul nu solicită încetarea colaborării și continuă să utilizeze Platforma Menstuff, se consideră că noua versiune a Acordului a fost acceptată tacit de către Utilizator;

  5. În executarea obligațiilor de comercializare a Bunurilor integrate în Platformă, Menstuff poate supune vânzării următoarele categorii de Bunuri:

   1. Obiecte personalizate, din categoria celor de tip îmbrăcămite (tricouri, hanorace etc.), obiecte de papetărie (pixuri, agende, banderole etc.), tablouri și postere, echipamente sportive etc.;

   2. Diverse DVD-uri, CD-uri, cursuri pe suport electronic etc.;

  6. În executarea obligațiilor asumate, Menstuff va presta următoarele categorii de Servicii:

 1. Punerea la dispoziția Utilizatorilor a unor cursuri de dezvoltare personală în funcție de nevoile și/sau solicitările Utilizatorilor;

 2. Consiliere personală în ceea ce privește tehnicile de dezvoltare personală pentru fiecare Utilizator în parte, realizată fie prin ședințe de consiliere individuală cu reprezentenții Menstuff, fie prin intermediul platformelor tip Facebook/Whatsapp/Skype;

 3. Susținerea de seminarii/workshop-uri sau tabere tematice;

 4. Publicitate pentru Bunurile și/sau Serviciile Menstuff, precum și Bunurile/Serviciile unor terțe persoane, în măsura în care între Menstuff și aceste persoane există încheiat un acord în acest sens;

 5. Orice alte servicii integrate în Platforma Menstuff;

  1. Prețurile aplicabile Serviciilor inițiale prestate de către Menstuff sunt detaliate în Anexa 1;

  1. Cursuri de dezvoltare personală în funcție de nevoile și/sau solicitările Utilizatorilor

   1. Utilizatorii vor beneficia de anumite cursuri de dezvoltare personală, în funcție de produsul ales de către aceștia, având drept obiect neexclusiv dobândirea apitudinilor de comunicare și relaționare interumană, dobândirea de informații din domenii precum psihologie, nutriție, sport, și altele asemenea;

   2. Cursurile vor fi accesibile Utilizatorului  în format video, pe Platforma Thinkific, în funcție de un orar/calendar stabilit de către Menstuff;

  2. Consiliere personală în ceea ce privește tehnicile de dezvoltare personală pentru fiecare Utilizator în parte, prin intermediul platformelor tip Facebook/Whatsapp/Skype/Zoom

   1. Utilizatorii vor beneficia de consiliere personalizată în ceea ce privește tehnicile de dezvoltare personală, prin intermediul platformelor tip Facebook/Whatsapp/Skype/Zoom, sau individual, cu reprezentanții Menstuff;

  1. Susținerea de seminarii/workshop-uri sau tabere tematice
   1. Organizarea de seminarii/workshop-uri și tabere tematice care o să includă cursuri de dezvoltare personală, nutriție, fitness, la care Utilizatorii o să aibă acces în funcție de Produsul ales;
  1. Servicii de publicitate pentru Bunurile și/sau Serviciile Menstuff, precum și pentru terțe persoane, în măsura în care între Menstuff și aceste persoane există un acord în acest sens;

   1. Menstuff va putea integra în interfețele Platformei Menstuff diverse bannere și alte asemenea mijloace de promovare digitală, atât pentru promovarea propriilor produse dar și pentru promovarea produselor terțelor persoane, în limita disponibilităților de orice fel ale Menstuff;

   2. Menstuff va încheia un contract cu terțele persoane care solicită prestarea serviciului de publicitate, în care trebuie să existe mențiuni cu privire la durată, conținut și condiții financiare, acestea fiind considerate clauze esențiale pentru încheierea contractului;

   3. Newsletterele MenStuff sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Menstuff, fiind asigurate, astfel, confidențialitatea și securitatea informațiilor. În momentul în care Utilizatorul își crează un Cont pe Platforma Menstuff, acesta are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Utilizatorul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Menstuff în orice moment, fie prin contactarea Menstuff în acest sens, fie prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Menstuff. Renunțarea la primirea Newsletterelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Acord;

  1. Orice alte servicii integrate în Platforma Menstuff

   1. Suplimentar față de serviciile prezentate anterior, la solicitarea Utilizatorului, Menstuff va furniza orice alte servicii ce urmează să fie integrate în Platforma Menstuff, la Prețurile agreate în prealabil de către Părți;

 1. ACCESUL UTILIZATORULUI LA PLATFORMA MENSTUFF

  1. Accesul Utilizatorului la Platforma Menstuff are loc în momentul în care Utilizatorul se înregistrează online în scopul achiziționării Bunurilor și/sau Serviciilor oferite de Menstuff;

  2. Pentru motive justificate, Menstuff își rezerva dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității acestuia, acțiunile sale ar putea prejudicia în vreun fel Menstuff;

  3. Prin acest Acord, Utilizatorul acceptă soluțiile informatice implementate pentru construirea Platformei Menstuff și normele tehnice pentru accesarea și utilizarea acestei platforme stabilite de către Menstuff;

  4. Accesul Utilizatorului la Platforma Menstuff se va realiza în modalitățile tehnice prevăzute de Platformă;

  5. În situația în care datele de identificare sau contact ale Utilizatorului suferă modificări, Utilizatorul se obligă să notifice aceste modificări către Menstuff, în termen de cel mult 5 Zile de la data intervenirii acestora. Menstuff nu va fi ținut răspunzător pentru daunele sau prejudiciile cauzate Utilizatorului ca urmare a nerespectării de către acesta din urmă a obligației de aducere la cunoștința Menstuff a datelor sale de identificare corecte și complete, în termenul menționat anterior;

 1. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE A BUNURILOR/SERVICIILOR

  1. Utilizatorul poate achiziționa Bunuri/Servicii comercializate prin intermediul Platformei Menstuff numai după înregistrarea online, conform art. 3.1.;

  2. Utilizatorul poate efectua Comenzi pe Platforma Menstuff, atât în ceea ce privește Bunurile, cât și în ceea ce privește Serviciile, urmând a finaliza Comanda prin efectuarea plății, conform art. 9. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsură în care exista stoc disponibil pentru aceasta. În lipsa finalizării Comenzii, aceasta nu este înregistrară și, implicit, aceasta nu atrage rezervarea automată a Bunului/Serviciului;

  3. Prin finalizarea Comenzii, Utilizatorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii;

  4. Prin finalizarea Comenzii, Utilizatorul consimte că Menstuff poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Menstuff, în orice situație în care este necesară contactarea acestuia;

  5. Menstuff poate anula Comanda efectuată de către Utilizator, în urma unei notificări prealabile adresate acestuia, fară nicio obligație ulterioară a vreunei Părți fata de cealaltă sau fară că vreo Parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 1. neacceptarea de catre banca emitentă a cardului Utilizatorului, a tranzacției, în cazul plății online;

 2. invalidarea tranzacției de către Procesatorul de plăți agreat de Menstuff, în cazul plății online;

 3. datele furnizate de catre Utilizator, pe Platforma Menstuff sunt incomplete și/sau incorecte;

  1. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Utilizator, nu poate fi livrat de către Menstuff, acesta din urmă va informa Utilizatorul asupra acestui fapt și va returna în contul acestuia contravaloarea Bunului, în termen de maxim 7 Zile de la data la care Menstuff a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Utilizatorul și-a exprimat intenția privind rezoluțiunea Vânzării;

  2. Produsul MenStuff Alpha Mentoring, Game On, MenStuff Academy pot fi achitate cu o singura transa sau printr-un numar de rate decis la comun de acord de ambele parti. 


   Din clipa in care clientul achizitioneaza acest produs (MenStuff Alpha Mentoring) el va avea primi acces la cursul video de pe omega-steve.thinkific.com si pe o perioada de 12 saptamani de zile va beneficia de consultantele tinute de catre Rosculet Stefan  saptamanal.


   Pentru produsele MenStuff Alpha Mentoring  / Game On / MenStuff Academy  firma MenStuff Education SRL nu ofera posibilitatea de rambursare.   Deasemenea, in cazul in care clientul refuza sa plateasca una din rate, accesul lui la produsul video si consultatele cu Rosculet Stefan vor fi suspendate pana la urmatoarea plata. 


   MenStuff Education SRL isi exprima dreptul de a taia accesul definitiv clientului care:

   – are orice comportament ciudat sau bizar care tulbura buna functionare a comunitatii Alpha Mentoring

   – isi imparte contul de acces video cu alte persoane

   – este prin cu orice forma de piraterie asupra produsului

   – nu plateste ratele la timp

   – nu respecta regulile interne alte desfasurarii mentoratului / produsului

  3. Accesul va fi restrictionat la orice produs care nu este platit integral sau al caror rate nu se achita la termenul stabilit pana plata va fi reluata.

  4. Deoarece, materialele vândute de catre MenStuff Education SRL sunt în format online acestea nu pot fi returnate odată achiziționate.

   1. Pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Bunurilor, Utilizatorul trebuie să le manipuleze și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin fizic real. De exemplu: Utilizatorul trebuie doar să probeze un articol de îmbrăcăminte, nu să îl poarte la diverse ocazii;

   2. Utilizatorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii Bunurilor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Bunurilor;

   3. În cazul în care Utilizatorul își exercită dreptul de retragere după ce a utilizat Bunurile într-o măsură care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a acestora, Utilizatorul este responsabil pentru eventuala diminuare a valorii Bunurilor;

   4. Accesoriile (manuale de utilizare, CD-uri, cabluri etc.) aflate în cutia Bunului precum și ambalajul original al acestuia fac parte integrantă din Bun. Ca urmare, Utilizatorul are obligatia atunci cand își exercită dreptul de retragere din contract să îl returneze în ambalajul original nedeteriorat, protejat prin înfoliere cu folie pentru ambalat din plastic stretch sau ambalat în cutie din carton (fără etichete lipite pe acesta, fără tăieturi, rupturi etc.) și împreună cu toate accesoriile acestuia;

   5. Bunurile returnate ce prezintă urme de uzură (pete, zgârieturi, îndoituri, fisuri, lovituri etc.) se acceptă retur numai după aducerea lor la conformitate, implicând costurile de igienizare, cosmetizare, reparare, înlocuire a eventualelor piese deteriorate și aducere la o formă comercială în vederea vânzării ca produs recondiționat/resigilat. Valorea finală se stabilește în funcție de valoarea pieselor ce trebuie înlocuite și a manoperei de recondiționare sau ca diferența dintre valoarea inițială a produsului nou și valoarea de revânzare a produsului;

   6. Orice diminuare a valorii Bunurilor rezultată din manipularea acestora altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Bunurilor este în responsabilitatea Utilizatorului. Pentru claritate, din prețul total al Bunului returnat, Menstuff va reține o sumă de bani ce reprezintă diminuarea valorii Bunului în proporție de 5%-50% din valoarea inițială a Bunului, după caz. Contravaloarea taxei de diminuare va fi comunicată către Utilizator la recepționarea Bunurilor returnate;

  5. Bunuri/Servicii pentru care nu se asigură dreptul de retragere

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

    1. Contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Utilizatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Menstuff;

    2. Furnizarea de Bunuri/Servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Menstuff nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

    3. Furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Utilizator sau personalizate în mod clar;

    4. Furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

    5. Furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Utilizator;

    6. Furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

    7. Furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

    8. Furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Utilizatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

  1. Livrarea bunurilor

   1. Menstuff se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat, printr-un partener terț, door-to-door, către Utilizator sau prin acces direct la materialele virtuale, după efectuarea Comenzii;

   2. Menstuff va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare;

   3. Menstuff va efectua livrarea Bunurilor doar la nivel național;

 1. Transferul proprietății. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Utilizatorului, în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Menstuff);

 1. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

  1. Obligații legate de Servicii. În ceea ce privește Serviciile pe care le prestează Menstuff, Utilizatorul se obligă:

   1. Să achite Prețul Serviciilor, astfel cum acestea sunt definite în Anexa 1, după contractarea unui anumit tip de produs;

   2. Să nu folosească Serviciile de pe Platforma Menstuff în alte scopuri decât cele indicate în prezentul Acord;

   3. Să nu utilizeze Serviciile Platformei Menstuff într-un mod care ar contraveni ordinii publice, bunelor moravuri și nici în scopuri ilicite sau imorale;

  1. Obligații legate de Bunuri. În ceea ce privește Bunurile comercializate pe Platforma Menstuff, Utilizatorul se obligă:

 1. Să achite Prețul achiziționării acestora, astfel cum acesta a fost stabilit de către Menstuff;

 2. Să aducă la cunoștința Menstuff orice viciu aparent sau ascuns al acestuia, în termen de 2 Zile de la momentul descoperirii acestuia;

  1. Obligații legate de utilizarea Platformei Menstuff. În ceea ce privește activitatea desfășurată pe Platforma Menstuff, Utilizatorul se obligă:

   1. Să nu furnizeze Menstuff date de identificare false la crearea Contului pe Platforma Menstuff;

   2. Să își creeze pe Platforma Menstuff un Cont securizat, conform standardelor impuse de Menstuff;
   3. Să actualizeze periodic datele sale de indentificare pe Platforma Menstuff, dacă este cazul și să se asigure că datele de autentificare nu vor fi utilizate de către o altă persoană;

   4. Să prevină utilizările neconforme ale Platformei Menstuff de către o altă persoană din Contul Utilizatorului prin intermediul datelor de autentificare, declarând în mod expres, prin acceptarea Acordului, faptul că este de acord cu exonerarea de răspundere a Menstuff pentru orice prejudicii suferite ca urmare a acestui eveniment;

   5. Să respecte toate Drepturile de proprietate intelectuală ale Menstuff;

   6. Să nu utilizeze în mod abuziv Platforma Menstuff, fiind interzise în mod expres comportamentele care contravin unor practici concurențiale corecte, comportamentele care încalcă legislația în vigoare, precum și cele care ar prejudicia în orice fel Menstuff, colaboratorii acestuia și ceilalți Utilizatori, dacă este cazul;

   7. Să nu transmită datele sale de autentificare niciunui terț, nici măcar în cazuri de transfer cu titlu universal sau particular a patrimoniului său către un terț, fără notificarea prealabilă a Menstuff;

  1. Obligații de informare. În vederea asigurării unei bune colaborări între Părți, Utilizatorul își asumă următoarele obligații:

   1. Să informeze Menstuff cu privire la orice probleme sau disfuncționalități pe care le întâmpină în utilizarea Platformei Menstuff;

   2. Să mențină pe Platforma Menstuff datele de identificare actualizate, astfel încât în orice moment Menstuff să aibă acces la o listă actualizată a tuturor Utilizatorilor Platformei Menstuff;

   3. Să informeze Menstuff cu privire la obiectul oricăror petiții, sesizări, solicitări sau nemulțumiri în legătură cu Serviciile prestate pe Platforma Menstuff sau în legătură cu experiența sa pe Platforma Menstuff (indiferent dacă au fost primite direct sau prin intermediul Platformei Menstuff), precum și în legătură cu orice investigații sau cercetări administrative care ar putea afecta reputația Platformei Menstuff sau care au legătură cu Bunurile și/sau Serviciile de pe Platformă;

   4. În măsura în care Utilizatorul va avea cunoștință despre schimbări potențiale de reglementare, Utilizatorul va informa Menstuff cu privire la asemenea inițiative pentru ca acesta din urmă să optimizeze planificarea și implementarea unor eventuale dezvoltări care ar fi necesare. Decizia precum și timpul de implementare într-o asemenea situație rămân la discreția Menstuff;

 1. DECLARAȚIILE ȘI GARANȚIILE UTILIZATORULUI

Utilizatorul declară și garantează că, atât la momentul înregistrării, cât și continuu pe întreaga durată a Acordului:

 1. Îndeplinește toate condițiile prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare pentru a beneficia de Serviciile integrate pe Platforma Menstuff;

 2. Îndeplinește toate condițiile prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare pentru achiziționarea Bunurilor ce regăsesc pe Platforma Menstuff;

 3. Nu va încălca Drepturile de proprietate intelectuală ale Menstuff sau alte drepturi ale terților în legătură cu Bunurile și/sau Serviciile la care are acces pe Platforma Menstuff;

 4. Nu va folosi Conținutul într-o modalitate în care să creeze prejudicii celorlalți Utilizatori sau terțelor persoane;

 1. OBLIGAȚIILE MENSTUFF

  1. În vederea asigurării unei bune colaborări între Părți, Menstuff:

   1. Va asigura accesul Utilizatorului la Platforma Menstuff, respectiv, la Platforma Thinkific, în funcție de Produsul pentru care acesta a optat;

   2. Își va îndeplini toate obligațiile ce rezultă din cuprinsul Produsului ales de către Utilizator;

   3. Va respecta toate cerințele impuse de legislația aplicabilă pentru vânzarea Bunurilor și prestarea Serviciilor în mediul online, inclusiv în ceea ce privește Conținutul;

   4. Se angajează să depună eforturi pentru a îmbunătăți și actualiza permanent funcționalitățile Platformei Menstuff în scopul de a satisface Utilizatorii, acest angajament având natura unei obligații de diligență și Menstuff poate doar să garanteze că o parte din noile funcționalități vor fi incluse în modelul de tarifare agreat inițial și altele pot fi subiectul unor tarife noi, în cazul în care sunt acceptate de Utilizator;

   5. Asigură disponibilitatea Bunurilor și/sau Serviciilor către toți Utilizatorii care accesează Platforma Menstuff conform Acordului indiferent de rasă, naționalitate, origine etnică, religie, culoare, sex, condiție socială sau orice alt criteriu asemănător;

   6. Va ține o evidență a tuturor Utilizatorilor Platformei Menstuff pentru a se asigura că printre aceștia nu există minori sau persoane asupra cărora conținutul Serviciilor ar putea fi dăunător, lucru realizat pe baza informațiilor oferite de Utilizatori; în cazul în care Utilizatorii oferă informații false, incomplete, incorecte, aceștia își asumă întreaga responsabilitate pentru toate prejudiciile cauzate atât propriei persoane, dar și Menstuff sau a oricăror alte terțe persoane;

   7. Declară că toate persoanele care apar în Conținutul Serviciilor prestate de către Menstuff sau la care se face referire în cadrul acestuia sunt majore, au capacitate deplină de exercițiu și au discernământ;

 1. PLATA PREȚULUI

  1. Toate Prețurile aferente Serviciilor prestate sunt detaliate în Anexa 1;

  2. Prețurile pot fi exprimate în lei (RON), dolari (USD) și euro (EUR), și, în situația în care sunt exprimate în lei, acestea includ și Taxa pe Valoare Adăugată (T.V.A.);

  3. Fiecare Utilizator, prin accesarea Platformei Menstuff, are libertatea de a decide dacă achiziționează anumite Bunuri sau un anumit tip de produs prin intermediul căruia să aibă acces la o serie de Servicii oferite de Menstuff;

  4. Perioada pentru care este achiziționat Produsul este pe viata sub forma de plata integrala sau prin rate.

  5. Menstuff va transmite Utilizatorului factura aferentă Comenzii ce indică Bunurile și/sau Serviciile achiziționate de către Utilizator, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Utilizatorului sau prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de Utilizator în Contul acestuia;

  6. Prin efectuarea Comenzii, Utilizatorul își exprima acordul să primească facturile în format electronic prin adaugarea acestora de catre Menstuff în Contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său;

  7. Plata online a Bunurilor/Serviciilor achiziționate va fi realizată prin intermediul platformei EuPlatesc.ro (EuroPayment Services SRL) sau Stripe.com;

  8. Datele cardului de plată ale Utilizatorului nu vor fi accesibile MenStuff și nici nu vor fi stocate de către Menstuff sau de catre procesatorul de plati integrat în Platforma Menstuff, ci doar de către instituția de autorizare a tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Utilizatorul va fi informat, anterior introducerii datelor;

  9. Platforma MenStuff utilizează pentru conversia prețurilor de la USD la RON cursul BNR din data de 29 aprilie 2020, 1 USD = 4.45 RON.

  10. Platforma MenStuff utilizează pentru conversia prețurilor de la EURO la RON cursul BNR din data de 7 octombrie 2020, 1 EURO = 4.87 RON.

  11. Clientul poate să ceară RAMBURSARE produsului GAME ON  si MENSTUFF ACADEMY în termen maxim de 14 zile din momentul achiziției și numai dacă demonstrează urmatoarele: – a pus în practică toate informațiile din produs și nu i-au adus rezultate. Dovezile pot fi oferite sub format video sau poze.

  12. În cazul în care clientul se angajează să plătească un produs integral prin rate, acesta este legal obligat să termine ratele asa cum a fost stabilit sistemul. Orice neplată trage la taierea accesului acestuia de la produs și la soluționarea plăților va fi hotarata in instanta judecatoreasca.

 1. SCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

  1. Scrierea de review-uri, comentarii, întrebari și raspunsuri se poate face, de catre Utilizatori, în secțiunile ,,Întrebarile și răspunsurile utilizatorilor” și “Review-uri”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui Bun/Serviciu;

  2. În momentul înregistrării unui anumit review/comentariu/întrebare/răspuns pe Platforma Menstuff, Utilizatorii acordă Menstuff o licență neexclusivă, perpetuuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Menstuff de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut;

  3. Fiecare Utilizator, în momentul înscrierii de review-uri, comentarii, întrebari și raspunsuri în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

 1. Să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii/Achiziției;

 2. Să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate romanești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv (ex.: mouse, notebook, plug and play);

 3. Să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fară termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator;

 4. Să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neinselatoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

 5. Să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Platforma Menstuff fară a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;

 6. Să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice alta informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;

 7. Să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Menstuff;

 8. Să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Menstuff sau să înscrie review-uri/comentarii/întrebări/răspunsuri care să conțină materiale de natură publicitară;

 9. Să nu utilizeze review-ul/comentariul/întrebarea/răspunsul că mijloc de comunicare cu Menstuff. În acest sens, se vor folosi datele de contact ale Menstuff înscrise pe Platforma Menstuff;

  1. Pe lângă o evaluarea realistă critică, în momentul înscrierii unui review, Utilizatorul vă putea adauga și un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Review-urile, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influenta Rating-ul general al produsului sau serviciului, număr care apare intre paranteze lângă titlul acestora. Astfel, un review însoțit de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar un review însoțit de un Rating mic duce la o scădere a Rating-ului general.

  2. Utilizatorii ce înscriu review-uri la care atașează fișiere foto sau video vor respecta următoarele reguli:

 1. Fișierele încărcate vor conține imagini și/sau videoclipuri care se referă la produsul sau serviciul pentru care se scrie review-ul, asigurându-se că fișierele încărcate respectă drepturile de autor;

 2. Fișierele încarcate nu vor conține violență, conținut pentru adulți, limbaj licențios sau alt conținut care ofensează o persoana/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran, a orientării sexuale sau politice;

 3. Fișierele încărcate nu vor conține informații legate de alte persoane;

 4. Fișierele încărcate nu vor conține trimiteri către site-uri ce desfășoară aceeași activitate comerciala ca Menstuff.

  1. Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul și/sau Serviciul achiziționat, Utilizatorii au la dispoziție posibilitatea formulării unor reclamații, în temeriul art. 13;

  2. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora;

 1. RELAȚIA DINTRE MENSTUFF, COLABORATORII ACESTUIA ȘI UTILIZATORI

  1. În raporturile cu Utilizatorul, Menstuff nu răspunde pentru faptele persoanelor cu care colaborează în executarea Acordului, aceștia din urmă beneficiind de independență în relația cu Utilizatorul, inclusiv, dar fără a se limita la răspunderea Menstuff față de Utilizatori pentru funcționarea Platformei Thinkific;

  2. În cazul în care Menstuff deleagă executarea parțială a Acordului către anumiți colaboratori externi, Menstuff nu răspunde față de Utilizator pentru prejudiciile cauzate de aceștia;

 1. IMPLEMENTAREA ȘI TESTAREA PLATFORMEI MENSTUFF. AFIȘAREA PRODUSELOR PE PLATFORMA MENSTUFF. BUNURILE ȘI SERVICIILE OFERITE DE PLATFORMA MENSTUFF

  1. Integrarea Bunurilor și/sau Serviciilor în Platforma Menstuff se va efectua de către Menstuff sau partenerii de dezvoltare agreați de Menstuff;

  2. Menstuff va decide în mod unilateral structura și Conținutul Platformei Menstuff, precum și modalitatea și ordinea de afișare a Bunurilor și/sau Serviciilor, cu excepția cazului când poate accepta propuneri sau sugestii în sensul de a afișa un anumit tip de Conținut. În acest din urmă caz, Utilizatorul este de acord să cedeze Menstuff Drepturile de proprietate intelectuală, dacă este cazul;

  3. Fără nicio ingerință în libertatea contractuală a Utilizatorului, Menstuff va decide într-o manieră autonomă strategiile de marketing și promovare legate de Platforma Menstuff, informând în acest sens Utilizatorul doar la solicitarea expresă a acestuia. Într-un astfel de caz, Menstuff va pune la dispoziția Utilizatorului informațiile, fără a se încălca legislația aplicabilă;

  4. În nici un caz Menstuff nu va putea fi ținut răspunzător de eventualele utilizări neconforme ale Bunurilor și/sau Serviciilor oferite pe Platforma Menstuff;

  5. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile agreează în mod expres că Menstuff nu garantează Utilizatorului o anumită ordine a Bunurilor și/sau Serviciilor comercializate/prestate de către Menstuff;

 1. RECLAMAȚII

  1. Reclamațiile, erorile de recepționare a Serviciilor și/sau orice alte probleme de tipul transmitere-recepție a Serviciilor sau a funcționării Platformei Menstuff vor fi transmise de Utilizatori către Menstuff imediat prin intermediul opțiunii „Contact” din interfața Platformei Menstuff sau la adresa de e-mail office@men-stuff.club și vor fi gestionate și soluționate, după caz, prin interfața Platformei Menstuff, e-mail, telefonic sau prin orice altă modalitate de comunicare agreată de Părți;

  2. Reclamațiile sau orice altă chestiune ce necesită soluționare în legătură cu un anumit tip de produs, așa cum acesta este reglementat în Anexa 1 la prezentul Acord, sau în legătură cu livrarea/calitatea/comanda oricărui Bun, va fi adusă la cunoștința Menstuff de îndată sau în maximum 48 de ore de la descoperirea sa;

  3. Menstuff va colabora cu bună-credință și diligență cu Utilizatorul în vederea soluționării reclamațiilor și/sau a celorlalte chestiuni în cel mai scurt timp. În toate cazurile prevăzute în acest Acord, reclamațiile legate de livrarea Bunurilor vor fi gestionate în cel mult 3 zile lucrătoare de la cunoașterea lor;

  4. Menstuff nu va fi ținut răspunzător pentru reclamațiile Utilizatorilor în ceea ce privește funcționarea Platformei Thinkific, în acest caz reclamațiile urmând să se adreseze reprezentanților Platformei Thinkific;

 1. RĂSPUNDEREA MENSTUFF

  1. Menstuff nu va fi ținut răspunzător pentru niciun fel de costuri, pierderi sau cheltuieli suportate de către Utilizator, în legătură cu livrarea Bunurilor și/sau Prestarea Serviciilor incluse pe Platforma Menstuff;

  2. Totuși, în scopul apărării drepturilor și intereselor sale, Menstuff poate formula, în condițiile legislației aplicabile, cereri de intervenție în orice procedură de soluționare a disputelor la care este parte Utilizatorul, dacă acestea sunt în strictă legătură cu activitatea desfășurată pe Platforma Menstuff;

  3. Menstuff nu va răspunde pentru limitarea accesului la Platforma Menstuff a Bunurilor ce pot fi oferite spre contractare sau a numărului de comenzi, atunci când astfel de limitări sunt impuse de către autoritățile competente, în conformitate cu legislația aplicabilă;

  4. Menstuff va colabora de îndată și cu bună-credință cu autoritățile competente potrivit legislației aplicabile, în vederea soluționării oricăror sesizări legate de încălcarea legislației aplicabile, inclusiv de fraudă cu carduri bancare sau suspiciuni de spălare a banilor;

  5. Menstuff nu răspunde de rezultatele Utilizatorilor și nu oferă nicio garanție în acest sens. Prin acceptarea prezentului Acord, Utilizatorii înțeleg faptul că procesul de dezvoltare personală implică o multitudine de alți factori externi, independenți de parcurgerea programelor aferente Platformei Menstuff;

  6. Menstuff nu răspunde pentru prejudiciile cauzate Utilizatorilor sau terțelor persoane ca urmare a unei înțelegeri defectuose a modului în care trebuie utilizate Bunurile/Serviciile furnizate prin intermediul Platformei Menstuff;

 1. ÎNCETAREA ACORDULUI. SANCȚIUNI

  1. În cazul încălcării de către Utilizator a obligațiilor prevăzute în prezentul Acord, Menstuff poate aplica una din următoarele sancțiuni:

   1. Avertismentul scris;

   2. Suspendarea accesului la Platforma Menstuff pentru o perioadă ce nu poate depăși 7 Zile;

   3. Rezilierea Acordului și ștergerea Contului;

  2. Avertismentul scris. Menstuff își rezervă dreptul de a transmite Utilizatorului un Avertisment scris în cazul în care acesta încalcă dispozițiile prezentului Acord;

  3. Suspendarea accesului la Platforma MenstuffÎn cazul în care Utilizatorul, în urma Avertismentului scris, continuă să încalce dispozițiile prezentului Acord, Menstuff are dreptul de a suspenda accesul Utilizatorului la Platforma Menstuff, în mod unilateral, pentru o perioadă ce nu poate depăși 7 Zile;

  4. De asemenea, Menstuff va suspenda accesul Utilizatorului la Platforma Menstuff în cazul în care Utilizatorul nu pune la dispoziţie suficiente fonduri bănești în contul său bancar, la data la care plata este datorată. În situația în care, ulterior acestui eveniment, Utilizatorul efectuează plata datorată, acesta va solicita redobândirea accesului la Platforma Menstuff;

  5. Suspendarea accesului la Platforma Menstuff va fi dispusă printr-o notificare scrisă transmisă Utilizatorului prin e-mail și va avea ca efect închiderea temporară a accesului la Platforma Menstuff;

  6. În cazul în care neplata Prețului lunar este cauzată de procesatorul de plăți, de instituțiile bancare cu care colaborează Părțile sau din orice altă cauză independentă de voința Părților, fiecare Parte are obligația de a informa de îndată partea cocontractantă despre această situație. În cazul în care Utilizatorul nu informează Menstuff, acesta din urmă va proceda la suspendarea accesului la Platforma Menstuff;

   1. Încetarea/ReziliereaDacă Utilizatorul continuă să încalce dispozițiile prezentului Acord, ulterior Suspendării accesului la Platforma Menstuff dispuse conform art. 15.3., Menstuff are dreptul de proceda la rezilierea prezentului Acord și la ștergerea Contului, cu notificarea prealabilă a Utilizatorului;

 1. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

  1. Toate Drepturile de proprietate intelectuală cu privire la Platforma Menstuff, privită ca un întreg sau doar câteva funcționalități ale acesteia, aparțin în exclusivitate Menstuff. Pentru evitarea oricărui dubiu, Drepturile de proprietate intelectuală vor include, dar nu se vor limita la numele domeniului, interfețele, Conținutul Serviciilor prestate, metoda de expunere a Conținutului etc.;

  2. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Platforma Menstuff, sunt proprietatea exclusivă a Menstuff, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare);

  3. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Acord;

  4. Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Menstuff, includerea oricărui Conținut în afara Platformei Menstuff, îndepartarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Menstuff asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Menstuff;

  5. Niciun Conținut transmis către Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Menstuff și/sau al angajatului/prepusului Menstuff care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta exista, față de respectivul Conținut;

 1. MINORI

  1. Serviciul poate conţine materiale care sunt considerate nepotrivite pentru minori şi care pot fi percepute de alţii ca obscene sau deranjante;

  2. Platforma Menstuff nu este destinată utilizării de către minori și, în acest sens, dacă în urma datelor furnizate la crearea Contului rezultă că persoana care dorește să acceseze Platforma Menstuff este minoră, nu i se va permite crearea unui Cont;

 1. PREVEDERI FINALE

  1. Independența. Menstuff și Utilizatorii nu vor fi considerați, în nicio circumstanță, ca fiind asociați sau parteneri într-o structură juridică, nici ca subordonați în vreun fel unul altuia. Utilizatorul își va exercita activitatea pe Platforma Menstuff pe propriul risc și pe răspunderea sa exclusivă.

  2. Confidențialitate. Părțile înțeleg natura sensibilă a informațiilor schimbate atunci când colaborează pe Platforma Menstuff și se obligă să păstreze confidențialitatea acestora, garantând respectarea confidențialității inclusiv de către angajații, colaboratorii, partenerii și subcontractanții lor, dacă este cazul. Informații confidențiale vor fi considerate toate acele informații schimbate între Părți în cadrul prezentei colaborări, indiferent de metoda de transmitere, exceptând informațiile care: (i) sunt publice la data divulgării lor sau sunt aduse la cunoștința publicului ulterior divulgării lor, fără intervenția destinatarului informației, (ii) erau deja cunoscute de către destinatarul informației la data divulgării lor, (iii) nu pot fi considerate confidențiale potrivit legii.

  3. Cazul Fortuit și Forța Majoră. Răspunderea Menstuff, respectiv a Utilizatorului, va fi înlăturată atunci când prejudiciile sunt cauzate de un caz fortuit sau de forță majoră, așa cum acestea sunt definite de lege.

  4. Notificări. Notificările vor fi făcute în scris, electronic, prin interfața Platformei Menstuff sau prin e-mail.

Pentru Menstuff adresa de e-mail este următoarea: office@men-stuff.club.

Pentru Utilizator datele de contact sunt furnizate de acesta la momentul încheierii Acordului. Corectitudinea acestor date de contact este răspunderea exclusivă a Utilizatorului.

  1. Cesiune. Utilizatorul nu va putea să cesioneze către terți drepturile și obligațiile derivând din prezentul Acord fără acordul prealabil scris al Menstuff.

  2. Legea Aplicabilă. Prezentul Acord este guvernat de legea română. Disputele ivite între Părți vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în caz de eșec al acestei metode de soluționare, de către instanțele competente de la sediul Menstuff, conform legii procedurale române.

  3. Nulitate. Dacă una sau mai multe prevederi din prezentul Acord sunt declarate nule, nelegale, ineficiente sau neexecutorii prin legislația aplicabilă sau printr-o decizie definitivă a unei instanțe de judecată, acestea se vor înlocui de drept celelalte prevederi vor rămâne în vigoare și vor continua să producă efecte juridice.

ANEXA 1 – TIPURILE DE PRODUSE PRIN INTERMEDIUL CĂRORA UTILIZATORUL POATE BENEFICIA DE SERVICIILE PLATFORMEI MENSTUFF

 1. Alpha Mentoring: este făcut în funcție de posibilitățile fiecăruia;
 2. MenStuff Academy: este făcut în funcție de posibilitățile fiecăruia;
 3. Game On: este făcut în funcție de posibilitățile fiecăruia.
        PREȚUL ESTE CONFIDENȚIAL

ANEXA 2 – Protecţia datelor cu caracter personal (Politica „GDPR”)

În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul GDPR”), Menstuff Education S.R.L. (denumită în continuare „Menstuff Education”) implementează un sistem de procesare a datelor cu caracter personal în deplină conformitate cu Regulamentul GDPR.

 1. DEFINIȚII SPECIFICE POLITICII „GDPR”

Categorii speciale de date cu caracter personal

date cu caracter personal privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice, precum și orice alte astfel de date care se circumscriu categoriilor speciale de date cu caracter personal reglementate de Regulamentul GDPR;

Date cu caracter personal

orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă și care este protejată în temeiul Legilor și Regulamentelor UE aplicabile privind protecția datelor. În sensul prezentei Politici GDPR, Datele cu caracter personal includ Categoriile speciale de date cu caracter personal (astfel cum sunt definite mai sus);

Prelucrarea Datelor cu caracter personal

orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi, de exemplu, colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor Date;

Regulamentul GDPR

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;

 1. DREPTURILE UTILIZATORILOR

  1. Drepturile pe care le au Utilizatorii în conformitate cu Regulamentul GDPR sunt următoarele:

   1. dreptul de acces la Datele cu caracter personal;

   2. dreptul de rectificare a Datelor cu caracter personal, ce include atât dreptul la modificarea, cât și dreptul la completarea acestora;

   3. dreptul la ștergerea Datelor cu caracter personal (dreptul „de a fi uitat”), la solicitarea expresă formulată de Utilizator în acest sens, în situația în care Utilizatorul își retrage consimțământul acordat inițial pentru prelucrare, cât și atunci când scopurile pentru care Datele cu caracter personal au fost colectate și prelucrate a dispărut, inclusiv în situația în care încetează efectele Acordului încheiat între Menstuff Education și Utilizator, precum și în orice altă situație prevăzută de lege;

   4. dreptul la restricționarea prelucrării Datelor cu caracter personal, așa cum acesta este reglementat de Regulamentul GDPR;

   5. dreptul la portabilitatea Datelor cu caracter personal;

   6. dreptul de opoziție la prelucrarea Datelor cu caracter personal.

  1. Exercitarea drepturilor prevăzute în această secțiune se realizează prin formularea de către Utilizator a unei solicitări prin care acesta își dovedește identitatea. Solicitarea propriu-zisă va fi transmisă Menstuff Education prin accesarea secțiunii „Contact” integrată în Platforma Menstuff sau prin transmiterea unui e-mail la adresa de e-mail office@men-stuff.club.

 1. OBLIGAȚIILE MENSTUFF

  1. Menstuff Education se obligă să prelucreze doar Datele cu caracter personal furnizate de către Utilizatori, prelucrare asupra căreia Utilizatorii și-au dat consimțământul în cunoștință de cauză în mod expres prin crearea Contului pe Platforma Menstuff, fără niciun fel de constrângere din partea Menstuff Education sau a vreunui terț.

  2. Menstuff Education se obligă să prelucreze datele cu caracter personal numai în scopul executării Acordului, așa cum acesta a fost agreat de Părți.

  3. Menstuff Education se obligă să respecte natura confidențială a informațiilor furnizate de Utilizatori.

  4. Menstuff Education se obligă să dea curs de îndată solicitărilor Utilizatorilor, în condițiile art. 2.2 din prezenta Anexă, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data recepționării respectivelor solicitări.

  5. Menstuff Education se obligă să nu perceapă niciun Tarif pentru aducerea la îndeplinire a drepturilor Utilizatorului, așa cum acestea sunt menționate la punctul 2 din prezenta Anexă.

  6. Menstuff Education se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea următoarelor obiective:

   1. Prevenirea accesului neautorizat la Datele cu caracter personal;

   2. Prevenirea divulgării neautorizate de Date cu caracter personal;

   3. Asigurarea faptului că angajații și colaboratorii Menstuff Education prelucrează Datele cu caracter personal numai la cererea acestuia din urmă;

   4. Asigurarea unui sistem adecvat de securitate corespunzător riscului prelucrării;

   5. Reducerea la minimum a Datelor cu caracter personal ce necesită colectare în vederea asigurării scopului prelucrării;

   6. Asigurarea confidențialității Datelor cu caracter personal.

 1. COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  1. Datele cu caracter personal furnizate Menstuff Education prin crearea Contului pe Platforma Menstuff, precum și cele furnizate prin postarea diferitelor Comentarii pe Platforma Menstuff, precum și adresele IP asociate calculatoarelor conectate la Internet și folosite de către Utilizatori pentru accesarea Platformei constituie Date cu caracter personal susceptibile să fie colectate și prelucrate de către Menstuff Education.

  2. Platforma Menstuff integrează opțiunea de creare a Contului prin intermediul contului de Facebook sau al contului Google. Aceste din urmă pagini sunt administrate de Facebook Inc, respectiv Google LLC. În aceste situații, Utilizatorul va fi redirecționat către pagina pentru care a optat, pagină ce oferă Utilizatorului posibilitatea de a decide ce Date cu caracter personal sunt transferate către Menstuff Education, precum și de a hotărî cu privire la finalizarea acestui transfer.

Politicile de confidențialitate Facebook, respectiv Google pot fi consultate la următoarele hyperlink-uri:

  1. Categoriile speciale de date cu caracter personal sunt colectate și prelucrate doar în condițiile prevăzute de Regulamentul GDPR. Menstuff Education nu condiționează în niciun fel accesul la Platforma Menstuff de colectarea prealabilă a Categoriilor speciale de date cu caracter personal, ci le prelucrează numai în măsura în care acestea ajung la cunoștința Menstuff Education prin voința Utilizatorului și în condițiile în care această prelucrare este necesară în vederea executării obiectului Acordului.

  2. Menstuff Education nu prelucrează Datele cu caracter personal la care are acces procesatorul de plăți online cu care Menstuff Education a încheiat o convenție de colaborare.

 1. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  1. Datele cu caracter personal sunt destinate personalului abilitat al Menstuff Education în scopul executării Acordului și nu vor fi în niciun caz transferate ori închiriate, cu titlu gratuit sau oneros, terților. Atingerea acestui scop poate avea în vedere următoarele:

   1. Gestionarea comportamentului pe platforma Menstuff;

   2. Realizarea de Statistici pe diverse teme legate de Platforma Menstuff, ce vor fi stabilite ulterior în mod unilateral de către Menstuff Education;

   3. Realizarea unor politici de Marketing;

   4. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale Menstuff Education sau ale altor Utilizatori, dacă va fi cazul.

  2. Datele cu caracter personal nu vor fi divulgate către alte persoane în afară de personalul Menstuff Education precum și către colaboratorii acesteia, respectiv:

   1. societăți sau persoane fizice autorizate care derulează activități de dezvoltare de produse software și care colaborează cu Menstuff Education în vederea dezvoltării / modificării / actualizării Platformei Menstuff;

   2. societăți care asigură servicii de hosting și de stocare cloud pentru Platforma Menstuff;

   3. societăți contractate de Menstuff Education pentru livrarea de mesaje, de e-mail și sms;

   4. societăți contractate de Menstuff Education pentru procesarea plăților electronice, precum www.euplătesc.ro, www.stripe.com care a implementat propria politică GDPR / de confidențialitate, ce poate fi consultată accesând următorul link: https://www.euplatesc.ro/politica-de-confidentialitate.php și https://stripe.com/en-gb/guides/general-data-protection-regulation

   5. societăți contractate de Menstuff Education ce dețin anumite platforme prin intermediul cărora Menstuff Education își desfășoară activitatea, precum www.thinkific.ro, care a implementat propria politică GDPR / de confidențialitate, ce poate fi consultată accesând următorul link: https://www.thinkific.com/privacy-policy/;

   6. orice alte societăți ale căror servicii / produse vor fi contractate în legătură cu funcționarea Platformei Menstuff.

  3. Prin crearea unui Cont pe Platforma Menstuff, fiecare Utilizator declară și garantează că în prealabil a luat cunoștință de informațiile legale, de regulile aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal și de condițiile de utilizare și că acceptă Termenii și condițiile fără rezervă, modificare sau restricție.

 1. ÎNCETAREA ACORDULUI CU PRIVIRE LA POLITICA GDPR

Prezentul acord referitor la Politica GDPR poate înceta prin una dintre următoarele modalități:

  1. Ștergea Contului de pe Platforma Menstuff;

  2. Solicitarea expresă de ștergere a Datelor cu caracter personal ce au fost colectate și prelucrate de către Menstuff Education și/sau colaboratorii acestuia;

  3. Orice altă modalitate prevăzută de lege sau de Regulamentul GDPR.

 1. ÎNCETAREA PREZENTULUI ACORD REFERITOR LA POLITICA GDPR ȘI ÎNAPOIEREA SAU ȘTERGEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  1. În momentul încetării acordului referitor la Politica GDPR, dar nu mai târziu de 90 (nouăzeci) zile de la data încetării, Datele cu caracter personal vor fi șterse și, dacă nu se permite acest lucru din punct de vedere juridic, vor fi returnate Utilizatorului de către Menstuff Education. Menstuff Education poate reține acele Date cu caracter personal pentru care este operator sau pentru care există o altă bază legală pentru păstrare, dacă este cazul.

  2. În situația în care există o altă bază legală pentru păstrare, Menstuff Education declară că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice pentru ca prelucrarea datelor după încetarea Acordului GDPR să fie realizată în deplină concordanță cu Legile și Regulamentele UE privind protecția datelor.

  3. Părțile convin că ștergerea datelor la încetarea acordului referitor la Politica GDPR nu va avea niciun efect asupra datelor având același conținut, dar care sunt prelucrate de către Menstuff Education sau de către colaboratorii săi în temeiul altui contract încheiat de către acesta cu terți, diferit de prezenta Politică GDPR.

Menstuff Education declară că a desemnat un Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (DPO), iar persoana desemnată poate fi contactată la office@men-stuff.club.Organizarea de seminarii/workshop-uri și tabere tematice care o să includă cursuri de dezvoltare personală, nutriție, fitness, la care Utilizatorii o să aibă acces în funcție de Produsul ales